Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych16 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe, lekarze.

• Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin zajęć praktycznych.

16 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie umiejętności z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych.

Zagadnienia:

1. Przyczyny i zapobieganie zatrzymaniu krążenia
2. Badanie pacjenta w stanie zagrożenia życia wg schematu ABCDE
3. Udrażnianie dróg oddechowych - przyrządowe i bezprzyrządowe
4. Monitorowanie i rozpoznawanie rytmów serca związanych z zatrzymaniem krążenia
5. Postepowanie w zaburzeniach rytmu prowadzących do NZK
6. Elektroterapia - bezpieczna defibrylacja, kardiowersja, stymulacja przezskórna
7. Algorytm postępowania w NZK, w mechanizmach defibrylacyjnych i niedefibrylacyjnych
8. Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych
9. Opieka poresuscytacyjna
10. Ćwiczenia symulowane

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Co w przypadku gdy nie będę mógł/mogła uczestniczyć w jednym z dni szkolenia?
Nieobecność w jednym z dni daje możliwość uzyskania tylko połowy czyli 8 punktów edukacyjnych. Polecamy w takich sytuacjach o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje rachunek po przeprowadzonym szkoleniu czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.