Ratownictwo w trudnym terenie - Bunkry Rescue Extreme16 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy/pielęgniarek) oraz dla medyków pracujących w innych jednostkach, chcących podnieść swoje kwalifikacje w nietypowej scenerii, dotychczas nie spotykanej na szkoleniach.

• Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin zajęć praktycznych.

16 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

• Cele kształcenia: Celem szkolenia "Ratownictwo w trudnym terenie" jest przekazanie wiedzy i umiejętności uczestnikom dotyczącej postępowania w nietypowych, rzadziej spotykanych sytuacjach, gdzie zespół ratownictwa medycznego jest zabezpieczony przez jednostki współpracujące z systemem ratownictwa medycznego. Zajęcia opierają się o symulowane akcje ratowania życia połączone są z prawdziwym survival’em.

Zagadnienia:

1. Zapoznanie się z osobistym sprzętem alpinistycznym
2. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem do ratownictwa wysokościowego
3. Poznanie podstawowych węzłów alpinistycznych
4. Poznanie budowy podstawowych stanowisk alpinistycznych
5. Obsługa sprzętu alpinistycznego wykorzystywanego do zjazdu i wychodzenia na linie
6. Poznanie metod dotarcia do poszkodowanego uwięzionego na gruzowisku, w studni
7. Poznanie metod ewakuacji poszkodowanego z wykorzystanie elementów i technik ratownictwa wysokościowego
8. Poznanie metod wspinania z asekuracją wykorzystując sprzęt alpinistyczny
9. Poznanie metody transportu, ewakuacji osoby poszkodowanej w poziomie
10. Zadanie medyczne z pacjentem urazowym na wysokości
11. Zapoznanie się z ewakuacją osoby poszkodowanej z miejsc trudno dostępnych
12. Zadanie medyczne i sprawnościowe w terenie

Szczegółowy plan szkolenia:

Wykonawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji planu zajęć w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz na panującą sytuację terenową. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu!

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Co w przypadku gdy nie będę mógł/mogła uczestniczyć w jednym z dni szkolenia?
Nieobecność w jednym z dni daje możliwość uzyskania tylko połowy czyli 8 punktów edukacyjnych. Polecamy w takich sytuacjach o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje rachunek po przeprowadzonym szkoleniu czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.