Polityka prywatności

Klauzula informacyjna:

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Medyczne Centrum Szkoleniowe z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., przy ul. Na Skarpie 35, nip: 599-246-13-03, nr telefonu: 607 519 113, e-mail: biuro@ratownictwo-mcs.pl.

2. Nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych.

3. Medyczne Centrum Szkoleniowe z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., przy ul. Na Skarpie 35, jako Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać Pana(i) dane na podstawie wcześniej uzyskanej przez Pana(nią) zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a RODO. Przetwarzamy dane osób, które korzystały z naszych usług, np. uczestniczyły w kursie, szkoleniu, seminarium itp. Pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji zamówienia, które zostały nam przekazane przez naszych Klientów w drodze dobrowolnej zgody. Najzęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail. numer telefonu, adres), informacje na temat wykonywanego zawodu i miejsca zatrudnienia.

4. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o wydarzeniach oraz ofertach specjalnych.

5. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane:

• przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane,
• w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji,
• Pana(i) dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych,
• do czasu kiedy cofnie Pan(i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to ona będzie jego podstawą.

6. Pana(i) dane osobowe możemy udostępnić:

• podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów praw tj. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru,
• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pana(i) dane (na podstawie umowy powierzenia), tj. m.in podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
• nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem zlecenia.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobbowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Przetwarzanie Pana(i) danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panem(nią) a Administratorem.

9. W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pana(i) dane osobowe nie są przez nas profilowane.

10. Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak: informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących.

 

Używając strony internetowej www.ratownictwo-mcs.pl.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony www.ratownictwo-mcs.pl.pl.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony.

W jakim celu używamy ciasteczek?

Używamy m.in.:

• obsługi okna informującego o wykorzystywaniu cookies oraz zachęcającego do zapoznania się z klauzulą informacyjną (rodo),
• systemu Google Analytics w celu zebrania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę aby dokonać ulepszeń zgodnie z wymaganiami i preferencjami odwiedzających.

Więcej informacji dotyczących ciasteczek wykorzystywanych w technologiach firmy Google dostępnych jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/.

Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Więcej informacji o ciasteczkach możesz przeczytać pod następującymi adresemi:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
http://wszystkoociasteczkach.pl/