Pacjent agresywny z zaburzeniami psychicznymi5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe, lekarze.

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 5 godzin zajęć teoretycznych.

• Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE przy wykorzystaniu platformy ClickMitting.

• 5 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu przepisów prawnych określających system ratownictwa medycznego w Polsce.

• Zagadnienia:

1. Ochrona prawna ratownika medycznego w aspekcie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wybranych przepisów Kodeksu Karnego:
- naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego,
- czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego,
- znieważenia funkcjonariusza publicznego,
- groźby karalne.
- lekki, ciężki i  średni uszczerbek na zdrowiu.
2. Elementy mające wpływ na bezpieczeństwo fizyczne ratownika medycznego. Granice obrony koniecznej.
3. Współpraca z funkcjonariuszami Policji w aspekcie podejmowania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  - Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
4. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez ZRM w aspekcie Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Analiza przypadków związanych ze stosowaniem przymus bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy wykład będzie nagrywany z możliwością późniejszego odtworzenia?
Tak. Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania ważny 14 dni.
W jaki sposób będę mógł dołączyć do wydarzenia?
Po zapisaniu się na szkolenie i dokonaniu opłaty zostanie z naszej strony przesłany drogą mailową link aktywacyjny za pomocą którego będzie można dołączyć do wydarzenia.
Czy w webinarium można uczestniczyć tylko za pomocą komputera czy można wziąć w nim udział korzystając z telefonu komórkowego?
Oczywiście istnieje możliwość zalogowania się za pomocą przesłanego przez nas linka aktywacyjnego ze swojego telefonu. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w toku wykładu będziemy prezentować lub rozrysowywać na ekranie wiele detali, tabeli, grafów, itp., które mogą nie być tak dobrze widoczne na wyświetlaczu telefonu jak na ekranie komputera.
Czy fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat i fakturę po przeprowadzonym szkoleniu on-line czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi". W praktyce faktury i certyfikaty zostają rozesłane drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia wydarzenia.
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w webinarium zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne, zostanie zwrócona na wskazane konto bankowe.