Osłuchiwanie pacjenta jako element diagnostyki w stanach zagrożenia życia8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe, lekarze.

• Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin zajęć teoretycznych.

8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu osłuchiwania pacjenta w warunkach przedszpitalnych.

Zagadnienia:

1. Rola stetoskopu w codziennej pracy zespołów ratownictwa medycznego - dyskusja
2. Osłuchiwanie jako element badania fizykalnego
3. Podstawy anatomii i fizjologii w aspekcie badań osłuchowych
4. Patomechanizmy wpływające na zmiany osłuchowe u pacjentów
5. Rodzaje szmerów oddechowych, tonów serca oraz dźwięków perystaltycznych jamy brzusznej
6. Zmiany przewlekłe i nagłe - jak różnicować?
7. Studium przypadków

Gratis: Multimedialne materiały szkoleniowe w formacie DVD.

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia seminarium dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia seminarium w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik seminarium otrzymuje rachunek po przeprowadzonym kursie czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem seminarium. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.