Kurs pierwszej pomocy

"Podstawy resuscytacji osoby dorosłej i dziecka oraz inne stany zagrożenia zdrowia lub życia".

• Adresaci: osoby nieposiadające wykształcenia medycznego – pracownicy, pracodawcy – niezależnie od wykonywanego zawodu. Szczególnie polecany jako kompletna forma kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy.

• Czas trwania kursu: 8 godzin (jeden dzień), w tym 3 godziny zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych.

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania podstawowej pierwszej pomocy przez świadków nagłego zdarzenia.

Program kursu:

1. Rozpoznanie zagrożenia i postępowanie na miejscu zdarzenia
2. Wzywanie kwalifikowanej pomocy
3. Podstawowe czynności resuscytacyjne osób dorosłych, dzieci i niemowląt
4. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna (AED)
5. Inne podstawowe czynności ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia lub życia takie jak: urazy, oparzenia, zawał serca, udar mózgu, omdlenie, drgawki, reakcje uczuleniowe, porażenie prądem, tonięcie, itp.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Certyfikat jest honorowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Najbliższe terminy

Zorganizuj grupę i skontaktuj się z nami, a my postaramy się przeprowadzić szkolenie w dogodnym dla Ciebie terminie i miejscu.

Cena kursu do ustalenia indywidualnie - zapytaj o szczegóły: T: 607 519 113, E: biuro@ratownictwo-mcs.pl

Możliwość organizacji kursów pierwszej pomocy na terenie całego kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest minimalna ilość osób, aby możliwe było przeprowadzenie kursu?
Minimalna ilość osób to 10.
Czy jest możliwość przeprowadzenia kursu w naszej placówce/zakładzie pracy?
Tak, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenie w miejscu wskazanym przez klienta (na terenie całej Polski).
Czy uczestnicy otrzymują zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia?
Tak, każdy uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat honorowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
Czy kurs jest wystarczający dla osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy?
Tak, kurs swoim programem spełnia takie warunki i przygotowuje osoby odpowiedzialne do udzielania pomocy innym osobom w miejscu pracy. Wystawiony przez nas certyfikat ukończenia kursu jest stosownym dokumentem.