Kurs doskonalący dla ratowników medycznych120 punktów edukacyjnych

• Adresaci: ratownicy medyczni.

• Czas trwania szkolenia: 6 dni - 48 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych.

120 punktów edukacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

Program kursu (w formacie pdf)

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy kurs jest legalny?
Tak. Wszystkie kursy doskonalące są organizowane na podstawie obowiązującego prawa i zgłoszone do właściwych rejestrów prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub Naczelną/Okręgową Izbę Lekarską.
Czy istnieje możliwość przeprowadzenia kursu dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Czy rachunek/fakturę za kurs otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje rachunek po przeprowadzonym kursie czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.