Elektroterapia ratunkowa w praktyce16 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

• Adresaci: ratownicy medyczni, pielęgniarki ratunkowe.

• Czas trwania szkolenia: 2 dni - 16 godzin zajęć praktycznych.

16 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

• Cele kształcenia: Celem kształcenia jest pogłębienie umiejętności z zakresu zabiegów elektroterapii wykonywanych przez ratowników medycznych lub pielęgniarki ratunkowe bez nadzoru lekarza u osób dorosłych i dzieci.

Zagadnienia:

1. Pacjent niestabilny - kwalifikacja pacjentów do zabiegu elektroterapii bez nadzoru lekarza
2. Podstawowe kryteria rozpoznań EKG w aspekcie elektroterapii
3. Algorytm postępowania w tachyarytmiach, zasady wykonywania kardiowersji elektrycznej
4. Algorytm postępowania w bradyarytmiach, zasady wykonywania elektrostymulacji zewnętrznej
5. Algorytm postępowania w zatrzymaniu krążenia, w przebiegu rytmów "do defibrylacji"
6. Algorytm postępowania w zatrzymaniu krążenia, w przebiegu rytmów "nie do defibrylacji", poddających się elektrostymulacji zewnętrznej (P-asystolia)
7. Zasady analgosedacji w elektroterapii
8. Ćwiczenia symulowane

Najbliższe terminy

Niestety w najbliższym czasie nie mamy zaplanowanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu, T: 607 519 113

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla grup zorganizowanych?
Tak, w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez osobę organizującą grupę. Należy skontaktować się z nami celem ustalenia dogodnego terminu oraz pozostałych kwestii organizacyjnych.
Co w przypadku gdy nie będę mógł/mogła uczestniczyć w jednym z dni szkolenia?
Nieobecność w jednym z dni daje możliwość uzyskania tylko połowy czyli 8 punktów edukacyjnych. Polecamy w takich sytuacjach o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
Czy rachunek/fakturę za szkolenie otrzymam w momencie dokonania zapłaty?
Każdy uczestnik kursu otrzymuje rachunek po przeprowadzonym szkoleniu czyli zgodnie z prawem podatkowym w momencie "wykonania usługi" (w praktyce rachunki rozdaje instruktor prowadzący szkolenie).
Czy w przypadku gdy z przyczyn losowych nie będę mógł/mogła uczestniczyć w całości szkolenia zostaną mi zwrócone pieniądze?
Tak, zostaną one zwrócone jeśli otrzymamy informację o rezygnacji jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Prosimy o taką informację jak najszybciej - jest to dla nas niezmiernie istotne, ponieważ daje to szansę na dołączenie do kursu innego uczestnika z listy rezerwowej.